Odejdź od stołu
Obiekt / obraz (możliwość odkręcenia nóg)
 technika mieszana, śr. 80 cm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz