"Bezbronność"
73 x 52 cm


"Oswajanie"
19 x 22 cm x 2


" Od złego"
" Cześć Tereska"
124 x 102 cm

"Galopem"
konik szyty, oczko malowane"Bezradność"


                                                "Twister"
                                                               27 x 22 cm
                                             "Niewiadoma przestrzeń"
                                                40 x 40 x 110 cm
"Gra pozorów"
68 x 22 cm